CÁCH ĐĂNG KÝ ĐI LÀM THÊM TẠI HÀN QUỐC

CÁCH ĐĂNG KÝ ĐI LÀM THÊM TẠI HÀN QUỐC

**Hồ sơ cần thiết:

 1. Hợp đồng lao động – 단시간근로자 표준근로 계약서 양식 (chủ và học sinh thỏa thuận)
 2. Giấy xác nhận Trường cấp – 시간제취업확인서 (Trường kí)
 3. Giấy xác nhận đang theo học – 재학증명서 (xin ở Trường)
 4. Bảng điểm – 성적증명서
 5. Bảng điểm chuyên cần – 출석확인서 (dành cho học sinh học tiếng)
 6. Bản đăng kí giấy phép kinh doanh của quán (사업자 등록증)
 7. Bằng Topik (토픽자격증)

**Cách thức đăng ký:

Hướng dẫn đăng ký đi làm thêm Online trên HiKorea ở Hàn Quốc

 1. Đăng ký online thông qua trang Hikorea (lập tài khoản xong đăng tải hồ sơ lên đó)
 2. Mang hồ sơ lên Cục đăng ký trực tiếp.

 

THỜI GIAN LÀM THÊM CHO PHÉP CỦA DHS

Làm thêm ở Hàn Quốc có đủ tiền đóng học phí và ăn ở sinh hoạt không?

 • Một số bạn sinh viên hỏi nếu nghỉ hè/ nghỉ đông (방학) e được đi làm thoải mái không hạn chế thời gian phải không? -> Không nhé.
 • Học cao đẳng mà chưa có topik 3 thì chỉ đi làm tối đa 10 tiếng tính cả cuối tuần + 방학
 • Học đại học năm 1~2 chưa topik 3, đh năm 3~4 chưa topik 4 thì chỉ được phép đi làm tối đa 10 tiếng tính cả cuối tuần + 방학
 • Đại học có topik 4 trở lên trong tuần 20 tiếng, cuối tuần không giới hạn
 • Học thạc sỹ trở lên: Không có topik 4 chỉ được phép đi làm tối đa 10 tiếng tính cả cuối tuần + 방학
 • Thạc sĩ có topik 4 trở lên trong tuần 30 tiếng, cuối tuần k giới hạn
 • Những bạn D4 thì 주말 hay 방학 cũng chỉ được phép đi làm 10~12 tiếng