Tag Archives: hanyang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANYANG – 한양대학교

Đại học Hanyang là một trường đại học nghiên cứu tư nhân ở Hàn Quốc. Cơ sở chính ở Seoul, và cơ sở thứ hai, Cụm Công nghiệp Nghiên cứu Giáo dục tại Ansan, hay cơ sở ERICA, nằm ở Ansan. Hanyang (한양; 漢陽) bắt nguồn từ tên cũ của thủ đô Seoul được sử […]

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Cum eius distinctio consequuntur consequatur asperiores iusto repellat delectus, at sed hic dolor quo nam molestiae laboriosam corporis ipsa facere consectetur explicabo?