Tag Archives: đại học quốc gia andong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA ANDONG – 안동대학교

dai-hoc-quoc-gia-andong

Trường đại học quốc gia Andong được thành lập năm 1947, là một trong những trường nổi bật nhât tại xự sở kim chi. Trong thời gian đầu trường được biết đến như là một trường tư thục, cho đến năm 1991 trường mới được công nhận chính thức là một trường đại học quốc […]

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Cum eius distinctio consequuntur consequatur asperiores iusto repellat delectus, at sed hic dolor quo nam molestiae laboriosam corporis ipsa facere consectetur explicabo?