Các trường Đại học khu vực Gyeosangnam-do

Tên trường Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường công nhận
( D-2)
Trường bị hạn chế
( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
Đại học Masan – 마산대학교 X O X X X X X
Đại học Kyungnam – 경남대학교 X O X O O X X
Đại học Inje – 인제대학교 X O X O O X X
Đại học quốc gia Gyeongsang – 경상국립대학교 O X X X X X X
Đại học Youngsan – 영산대학교 X O X X X X X
Đại học quốc gia Changwon – 창원대학교 X O O O O X X
Đại học Changshin – 창신대학교 X O X X X X X
Đại học Gimhae – 김해대학교 X O X X X X O
Đại học Geoje – 거제대학교 X O X X O X X
Đại học Khoa học và Công nghệ Dongwon – 동원과학기술대학교 X O X X X X X
Đại học quốc tế Hàn Quốc – 한국국제대학교 X O X X X X O
Đại học Busan Jangsin – 부산장신대학교 X O X X X X X
Đại học Hàng không Bách khoa Hàn Quốc – 한국폴리텍항공대학 X O X X X X X