Các trường Đại học khu vực Jeollanam-do

Tên trường Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường công nhận
( D-2)
Trường bị hạn chế
( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
Đại học  quốc gia Sunchon – 순천대학교 O X X O O X X
Đại học Dongshin – 동신대학교 X O X X O O X
Đại học quốc gia Mokpo – 목포대학교 O X X X X X X
Đại học Hàng hải Mokpo – 목포해양대학교 O X X X X O X
Đại học Chodang – 초당대학교 X O X X X X X
Đại học Hanyoung – 한영대학교 X O X X X X X
Đại học Sehan – 세한대학교 X O O O O X X
Đại học Cheongam – 청암대학교 X O X X X X X
Đại học Khoa học Mokpo – 목포과학대학교 X O X X X O X
Đại học Quốc gia Chonnam Cơ sở Yeosu – 전남대학교 여수캠퍼스 O X X X X X X
Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chonnam – 전남과학대학교 X O X X X O X
Đại học Hallyeo – 한려대학교 X O X X X X X
Đại học Yeongsan Seonhak – 영산선학대학교 X O X X X X X