Các trường Đại học khu vực Jeollabuk-do

Tên trường Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường công nhận
( D-2)
Trường bị hạn chế
( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
Đại Học Quốc Gia Jeonbuk – 전북대학교 O X O O O X X
Đại Học Jeonju – 전주대학교 X O X O O X X
Đại Học Quốc Gia Kunsan – 군산대학교 O X X O O X X
Đại Học Howon – 호원대학교 X O X O O X X
Cao đẳng Khoa học Jeonbuk – 전북과학대학교 X O X X X O X
Đại Học Wonkwang – 원광대학교 X O X X X X O
Đại Học Woosuk – 우석대학교 X O X X O X X
Đại Học Kỹ Thuật Số Wonkwang – 원광디지털대학교 X O X X X X X