Các trường Đại học khu vực Daegu

Tên trường Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường công nhận
( D-2)
Trường bị hạn chế
( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
Đại Học Văn Hóa Keimyung – 계명문화대학교 X O X X X X X
Đại Học Quốc Gia Kyungpook – 경북대학교 O X X O O X X
Đại Học Keimyung – 계명대학교 X O X O O X X
Đại Học Điện Tử Daegu – 대구사이버대학교 X O X X X X X
Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Yeungnam – 영남이공대학교 X O X O O X X
Đại Học Suseong – 수성대학교 X O X X X O O
Đại Học Khoa Học Daegu – 대구과학대학교 X O X X X X X
Đại Học Bách Khoa Hàn Quốc Cơ Sở Daegu –
한국폴리텍대학 대구캠퍼스
O X X X X X X
Đại Học Bách Khoa Hàn Quốc Cơ Sở Thời Trang Dệt May-
한국폴리텍 섬유패션캠퍼스
O X X X X X X