THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN VỀ THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ VISA ĐỐI VỚI DU HỌC SINH VIỆT NAM

Theo chỉ thị  của  Bộ  Tư  Pháp  Đại  Hàn  Dân  Quốc, để  ngăn  chặn  và  giảm  thiểu  tỷ lệ du học sinh  bất hợp pháp  tại Hàn Quốc, từ ngày 01/10/2019  sẽ thay đổi chế độ visa  đối với dạng visa du học như sau.

 

Nội dung chủ yếu

 • • Đẩy mạnh Visa điện tử và Visa mã code
 • •Kinh phí du học và chế độ bảo lãnh tài chính ( đối với  học sinh đang  học tiếng)
 • •Quy định về nâng cao tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ của du học sinh,
 • •Quy định về phỏng vấn Visa du học,
 • •Thay đổi về quy định nộp lại Visa.

 

1.    Đẩy mạnh Visa điện tử và Visa mã code

 

 

Phân loi

 

Loi visa du hc

 

Cp ti ĐSQ

 

Mã code

Visa đin t(E Visa)
 

 

Được chứng nhận

 

1%

Học tiếng Hàn(D-4-1) O O X
Du học(D-2-1~D-2-8) O O O
 

Trường thường

(được chứng nhận)

Học tiếng Hàn(D-4-1),

Du học(D-2)

O X X
Thạc sĩ(D-2-3),

tiến sĩ(D-2-4)

O X O
 

Trường thường

( không được chứng nhận )

Học tiếng Hàn(D-4-1) X O X
Du học(D-2) O X X
 

 

 

Xếp hạng thấp

 

Trường consulting

Du học(D-2-1~5, D-2-7) O X X
Học tiếng Hàn(D-4-1) Sinh viên trao đổi(D-2-6) Du học ngắn hạn(D-2-8)  

X

 

O

 

X

Trường  bị hạn chế Tiến sĩ(D-2-4) Nghiên cứu(D-2-5)

Học sinh trao đổi(D-2-6)

 

X

 

O

 

X

 

Đối với dạng visa học tiếng (D-4-1) tất cả các trường thuộc vào danh sách trường thườ ng(không được chứng nhận) và tất cả các trường ở vị trí thấp hơn sẽ chỉ được phép thu nộp theo dạng visa mã code. Cũng  từ ngày này cách  thu  nộp  visa  theo  thư  mời  đối với  dạng trường thường(không được chứng nhận) và các trường ở vị  trí thấp  hơn sẽ  không được  chấp nhận. Ngoài ra đối với trường hợp những trường được chứng nhận (được chứng nhận) cũng được khuyến khích tham khảo để  thu  nộp  bằng  hình  thức  visa  điện  tử  và visa mã code.

 • Địa điểm đăng ký

VISA mã code: Đăng ký online thông qua hệ thống visa điện tử thuộc cục xuất      nhập cảnh( chi nhánh ) theo đúng khu vực của trường muốn nhập học.

2. Kinh phí du học chế độ bảo lãnh tài chính (đối với đạng học sinh học tiếng)

Theo quy định đối với học sinh sinh Việt Nam để được cấp ViSa thì học sinh phải chứng minh tài chính  9000$  và  tên sổ tiết kiệm  phải  là tên học sinh  hoặc tên bố mẹ.  Nhưng từ 01/10/2019 sẽ thay đổi quy định như sau:

Người muốn đăng ký visa du học phải đăng ký sản phẩm tín dụng “bảo lưu phí chi trả và gửi 10000$ tại những ngân hàng Hàn Quốc có chi  nhánh tại  Việt Nam hoặc những ngân hàng Việt Nam có chi nhánh tại Hàn Quốc sau khi đăng ký và gửi  tiền xong người đăng ký visa phải nộp tài liệu chứng minh cùng với bộ hồ sơ xin cấp

*”bảo lưu phí chi trả” : Sáu tháng sau khi gửi 10000$ người  gửi  sẽ được rút  trước  5000$ và sáu tháng tiếp theo sẽ được rút 5000$ còn lại”

Chú thích: Qui định thay đổi về chế độ bảo lãnh tài chính chỉ được áp dụng với trườn g thường(không được chứng nhận) và các trường ở vị trí xếp hạng thấp

3.  Quy định về nâng cao tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ của du học sinh.

 Du học sinh dạng D-2 của các trường ở vị trí thấp sẽ bị đẩy mạnh thẩm tra.

*Áp dụng đối với: Học sinh D-2 đi các trường xếp hạng thấp.

Tiêu chuẩn áp dụng:

1.Tiếng Hàn

 • . Trường nghề: Năng lực tiếng Hàn Topik cấp 3 hoặc đạt trình độ trung câp 1 trở lên tại trung tâm ngoại ngữ SeJong.
 • . Trường đại học, thạc sĩ: Năng lực tiếng Hàn Topik cấp 4 hoặc trình độ trung cấp 2 trở lên tại trung tâm ngoại ngữ SeJong. (Đối với các ngành nghệ thuật và thể dục thể thao chỉ cần Topik cấp 3 trở lên).

Chú ý: Không chấp nhận các chứng chỉ  ngoại  ngữ khác ngoài  Topik và  chứng chỉ của  trung tâm SeJong.

2. Tiếng Anh

 • . Năng lực tiếng Anh: TOEFL 530(CBT 197, IBT 71), IELTS 5.5, CEFR B2, TEPS 600 điểm

_Quá trình học bằng tiếng anh có nghĩa là trong quá trình học để có thể tốt nghiệp, sinh viên buộc phải học trên 50% tín chỉ bằng tiếng anh.

_Đối với sinh viên có quốc tịch các nước tiếng anh là tiếng mẹ đẻ hoặc các nước sử dụng tiếng anh là ngôn ngữ sử dụng chung thì không cần nộp chứng chỉ tiếng anh. Thay vào đó phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp THCS và THPT.

4.  Quy định của Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại Việt Nam về chứng minh năng lực ngoại ngữ.

Cân nhắc về  việc  đăng ký thi chứng chỉ Topik trong khu vực Hà Nội thực tế là rất khó khăn vì vậy tạm thời ngoài chứng chỉ Topik, Đại Sứ Quán sẽ chấp nhận những chứng chỉ sau: KLALT, KBS.

5. Quy định về phỏng vấn Visa du học

Từ sau tháng 08 năm 2018 Đại  Sứ Quán chúng tôi không chỉ tổ chức phỏng vấn những dạng trường thường(không được chứng nhận) và các trường ở vị trí thấp hơn mà còn tổ chức mở rộng phỏng vấn  cả các trường ở dạng 1% bao gồm cả học sinh theo dạng  D-4-1 và D-2. Với dạng phỏng  vấn  ngoài thẩm  tra  tài  liệu  đối  với những học sinh xét thấy cần phải phỏng vấn thêm sẽ được phân loại và tiến hành phỏng vấn. Đối với những học sinh thuộc dạng này kết quả sẽ được thông báo riêng lẻ trước ngày hẹn trả kết quả.

6. Thay đổi về quy định nộp lại Visa

 Nếu bị từ chối visa du học, vốn theo quy định  sẽ  được nộp  lại visa sau 3 tháng kể từ ngày bị từ chối. Từ ngày 01/10/2019 sẽ  không phân biệt Visa du học hay các loại Visa khác, nếu bị từ chối thời gian  được  phép nộp lại  sẽ là 6  tháng kể từ ngày bị từ chối visa.

 • Mọi câu hỏi liên quan đến visa du học xin liên hệ tới: Ms Jang Gaseul
 • Tel: 024-3771-0404 (bấm 704)
 • Email: gasjang17@mofa.go.kr

 

Xem thêm: THÔNG BÁO HƯỚNG  DẪN  VỀ  THAY  ĐỔI CHẾ ĐỘ VISA ĐỐI VỚI DU HỌC SINH VIỆT NAM